fbpx

Privacybeleid

Privacy Policy

17-07-2018 te Heerenveen

Hier vindt u de privacyverklaring van Tuinhaard.com. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens:

www.tuinhaard.com
Pompmakker 12J
8447 GJ HEERENVEEN
Tel: +31 6 229 10 858
Kamer van koophandel: 62590553
BTW-nummer: NL854878348B01

Tuinhaard.com is een vof geregistreerd bedrijf. De eigenaren zijn dhr. A.Bosman en dhr. A.Kraan. Tuinhaard.com maakt design haarden voor in de tuin en op terras. Deze worden allen handmatig vervaardigd en zijn in 3 staalsoorten verkrijgbaar. Tuinhaard.com biedt ook vele accessoires aan.

Tuinhaard.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Voor het verwerken/maken van uw bestelling. Voor het versturen van uw bestelling. Voor het afhandelen van uw betaling .

Ontvangers gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit op grond van wettelijke regeling een verplichting is, bijvoorbeeld controle belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard door tuinhaard.com. maar niet langer dan noodzakelijk is. voor het ontvangen van uw betaling, maken van uw bestelling, versturen van uw bestelling en versturen van mailingen, tenzij we op grond van wettelijke regeling, zoals de belastingaangifte, uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuinhaard.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tuinhaard.com via sales@tuinhaard.com .

Apparaten die uw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens worden beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij tuinhaard.com vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met tuinhaard.com. Kloppen de gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd, dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door tuinhaard.com. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij tuinhaard.com vastgelegd zijn, dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat tuinhaard.com niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wilt u niet dat tuinhaard.com uw gegevens gebruikt, dan heeft u het recht op stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via sales@tuinhaard.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken te reageren op uw verzoek

Plichten

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de dienst of producten. Uw adres is bijvoorbeeld nodig voor het versturen van uw bestelling. Uw bank gegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor het betalen van uw bestelling. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met tuinhaard.com met anderen te delen dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

X